Внедряване на дронове, сателити и умни устройства, за да се определи правилното време за прибиране на реколтата и да се открият плевели, като по този начин се засили производството на биологични зеленчуци на открито – това е един от многобройните пилотни иновативни експерименти, част от европейския проект SmartAgriHubs. 

Агроиновации: Прецизно земеделие в практиката на австрийските фермери

Именно този пилотен експеримент, който се изпълнява от Регионален клъстер „Югоизточна Европа“ в Гърция, ви представяме в 120 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Пилотните иновативни експерименти (FIE) са мястото, където технологичните решения се прилагат на практика. Те се провеждат с помощта на цифрови иновационни хъбове, които улесняват достъпа до най-новите знания, опит и технологична поддръжка. В тях се включват фирми, които искат да пробват цифрови иновации и модерни технологии, свързани с техните продукти, процеси или бизнес модели.

Целта на този пилотен иновационен експеримент е да се следи и оптимизира производството на биологични зеленчуци на открито. По този начин се подобрява ефективността на селскостопанските дейности. В същото време се ограничава въздействието върху околната среда, като намаляват вложените ресурси като вода, торове или биопестициди.

На полетата в Гърция се използват спътници и дронове, за да се определя оптималното време за прибиране на реколтата и да се откриват плевели. В помощ на фермерите са и устройства на „Интернет на нещата“ (IoT), които измерват атмосферните и почвените условия. 

Пилотните иновативни експерименти ще проправят път за по-широкото цифровизиране на агро-хранителния сектор чрез обмен на знания и технологии.

Всички събрани данни се обработват в облачна инфраструктура. По този начин на земеделските стопани се предоставя система за подпомагане на решенията (DSS) и модели за управление, които облекчават техните производствени загуби, причинени от вредители, болести и зарази. 

Освен това информацията е интегрирана в процеса на сертифициране и проследяване на производителите на биологични зеленчуци, за да се добави допълнителна стойност към крайната продукция. Това в крайна сметка повишава информираността на потребителите за качеството на производството на зеленчуци.

Крайната цел на този пилотен иновационен експеримент е тестваното цифрово решение да бъде въведено на пазара, а събраните изследвания и информация да бъдат споделени с други пилотни проекти в цяла Европа, благодарение на изградената мрежа от SmartAgriHubs. 

SmartAgriHubs е проект на стойност 20 млн. евро по програма „Хоризонт 2020“ и обединява консорциум от над 164 партньори в европейския агро-хранителен сектор. Проектът има за цел да осъществи цифровизацията на европейското селско стопанство. В основата е насърчаване на екосистема за селскостопански иновации, посветена на високи постижения, устойчивост и успех.

Иновационните подходи ще бъдат част и от новата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г.

120 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на SmartAgriHubs и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.

 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.