Всички граждани имат право на подкрепа от социални услуги, а от какви точно определят специалисти, които ги насочват към тях“, обясни Диана Петрова от Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ) в съвместната рубрика на Министерството на труда и социалната политика и Дарик Радио – „Социалната държава“.

„Ако човек или негов близък има проблем, може да се обърне към Дирекция „Социално подпомагане“,  където му се предоставя информация за цялата палитра от услуги, за да избере от каква подкрепа има нужда и да бъде насочен към най-подходящата за него“, обясни тя.

Диана Петрова посочи, че има близо 4000 места, на които се предоставят социални услуги, но обърна внимание, че не всички места, където се предоставя някаква грижа, са социална услуга.

„Случвало се е да ни подадат сигнал за такава, а на място да установим, че става дума за договорни отношения между две лица за даване на стая под наем, където се гледа даден човек. Това не е социална услуга. Социална услуга е, когато подкрепяме лицето, а не му предоставяме помещение само за да го наблюдаваме или да му почистваме.  Хората трябва да се интересуват дали услугата, която ползват, е лицензирана“, предупреди Диана Петрова.

Тя увери, че целта на Агенцията е не да се закриват услуги, а да се подкрепят, лицензират и да работят качествено.

Услугите могат да се предоставят в домашна среда, в общността или мобилно. И Агенцията за социално подпомагане, и Агенцията за качеството на социалните услуги поддържат на интернет страниците си адреси и контакти на местата, на които хората могат да потърсят помощ и информация.

Социални услуги се заплащат, но държавата е създала условия хора от уязвими групи да бъдат освободени от такси. Обикновено таксите са процент от дохода. За децата и хората без доходи подкрепата е безплатна, за други е таксата може да бъде намалена. „В момента се работи за механизъм за определяне на таксите в Закона за социалните услуги“, уточни Диана Петрова.