990 месечни помощи на обща стойност 275 916, 31 лв. са отпуснати през март в област Хасково за лица или семейства, чийто доход за предходния месец е по-нисък от определния диференциран, съобщават от Регионалната дирекция „Социално подпомагане“. 


За инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности на лицата и семействата са отпуснати 13 еднократни помощи на обща стойност 13 746 лв.


През март e отпусната и една еднократна помощ за проведено лечение в чужбина на стойност 1752.48 лв.


Здравно осигурявани чрез дирекциите „Социално подпомагане“ през миналия месец са били 2 418 души, от които с право на социално подпомагане – 1132; получаващи целеви помощи за отопление –1278 и които полагат грижи за член от семейството със загубена работоспособност над 90 % с чужда помощ. – 8.


28 са били отпуснатите еднократни помощи при бременност на обща стойност 6 300 и 118 еднократни при раждане на дете на обща стойност 68 075 лв.


11 946 са били месечните помощи за отглеждане на деца на обща стойност 981 773,24 лв. Като от тях: 11 666 с пълен размер на обща стойност 964 163,24 лв. 212 са били месечни помощи за деца на семейства с определен 80% размер на помощта на обща стойност 13 790 лв.


68 са били месечните помощи за деца в натура чрез ваучери, получени от непълнолетни, на обща стойност 3 820 лв.
На 968 семейства са отпуснати месечни помощи за 1003 деца с увреждания, като общата стойност е 639 575, 80 лв.


78 са отпуснатите месечни помощи за 94 деца без право на наследствена пенсия от починал родител на обща стойност 14 850 лв.