Утре от 11.00 часа в Зала 1 на Областна администрация – Русе ще се проведе съвместно заседание на двете постоянни комисии – по заетост, както и на тази в сферата на образованието, младежките дейности и спорта. Заседанието, което ще бъде водено от областния управител Анатоли Станев и началника на Регионалното управление на образованието /РУО/ д-р Росица Георгиева, е инициирано във връзка с организиране на дейностите по планиране и реализиране на държавния план-прием за учебната 2023/2024-а, както и с цел определяне на профили и специалности от професии, съобразени с нуждите на бизнеса в региона. 

По време на заседанието ще бъде отчетен и реализирания държавен план-прием в VIII клас за учебната 2022/2023 година. Тенденцията, която се наблюдава, е за трайно доминиране на професионалните паралелки. През настоящата учебна година те са 66, като 42 от тях са професионалните, а останалите 24 са профилирани. 41 от всички паралелки са със STEM-насоченост. През следващата учебна година се предвижда паралелките в областта да са с една повече 67, като поне 41 от тях да са професионалните. Толкова би трябвало и да са тези, пряко свързани с учебните дисциплини за наука, технологии, инженерство и математика. „Подкрепям развитието както на професионалното, така и на профилираното образование. Няма как всички да бъдат полиглоти, математици или пък специалисти в дадена професия. Именно поради това считам, че концентрацията върху практическите умения на младите хора трябва да бъде водещ елемент при преподаването на всеки предмет. Това е и в основата на отключване любознателността на учениците, които в последствие ще се реализират на пазара на труда“, коментира Станев. Областният управител оценява високо дейността на РУО и счита, че именно насърчаването на професионалното образование ще даде възможност на бизнеса за справяне със задълбочаващата се липса на подготвени кадри със средно образование във всяка сфера от стопанството.