6,69% при 5,77% за страната е равнището на безработица в област Хасково през март, като намалява с 0,01% спрямо месец февруари 2024г., а спрямо месец март 2023г. се увеличава с 0,9%. Към 31.03.2024г. броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от област Хасково е 5 573, като спрямо предходния месец намаляват с двама, а в сравнение с месец март 2023 г. са с 99 повече.


С най-ниско равнище на безработица продължават да са общините Свиленград – 4,1% и Хасково – 5,2%, а с най-високо – община Ивайловград – 22%.


451 безработни са започнали работа през март в област Хасково, информират от регионалната дирекция на Агенцията по заетост.
От тях на първичен пазар на труда са устроени 442-ма, по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”- 7, а по мерки за заетост и обучение- двама.


93-ма са с работническа специалност, 128 са от групата на специалистите и 230 са  без квалификация. 63-ма са с висше образование, 240 със средно и 148 с основно или по-ниско.


22 са заявените през месец март в бюрата по труда от област Хасково свободни работни места, 216 от които на първичен пазар на труда, 4 по програма „Развитие на човешките ресурси“.


Област Хасково се нарежда на 14-та позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.