Община Русе уведомява гражданите, че във връзка с изпълнение на Наредба №15, раздел III „Управление на дейностите с излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/“, на ОбС - Русе и съгласно Заповед №РД-2756/18.08.2023 г. на кмета на община Русе, с Комисия №57/18.10.2023 г. бяха издадени и залепени 43 предписания на моторни превозни средства, за които има съмнение, че са излезли от употреба.