33 пожара, 8 от които са нанесли преки материални щети, са гасили в област Кърджали от началото на август до момента, съобщават от ОД на МВР.


Във връзка с настъпилото засушаване и трайно повишаване на температурите, рискът от възникване на пожари на територията на област Кърджали значително се увеличи, коментират от дирекцията. И сочат, че в 80 процента от случаите причината е небрежност при боравене с открит огън в различните й форми – палене на огън за изгаряне на растителни остатъци, за почистване на селскостопански и вилни имоти, за изгаряне на отпадъци и приготвяне на зимнина, изхвърляне на незагасени клечки кибрит и фасове в горима среда.


От ОД на МВР отправят апел към всички жители и гости на област Кърджали за спазване на правилата за пожарна безопасност на открито:


§ Не изхвърляйте незагасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда.
§ Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите и селскостопанските имоти, трябва да са технически изправни, с изпускателна уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри.
§ Не палете огън в гората, освен на специално обезопасените и обозначени за това места. Преди да запалите огън, се уверете, че имате достатъчни количества вода или други подръчни средства за загасяването му при поява на вятър и при напускане на мястото. Подгответе си тупалки - /предварително/ от гума или /на място/от зелени клони, с които да действате в случай на пожар.
§ Не изхвърляйте стъклени бутилки на открито - дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци.
§ Недопустимо е паленето на огън при наличие на силен вятър - той е в състояние да разнесе искри и горящи частици на големи разстояния, без да имате възможност за навременна и адекватна реакция.
§ Разчистването на сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им на място чрез изгаряне.
§ Паленето на стърнища е забранено със закон.
§ Паленето на огън за приготвяне на зимнина да се извършва на безопасно разстояние от жилищни сгради, помощни постройки, горими огради, МПС и сухи треви и храсти, като огънят не трябва да се оставя без наблюдение и след ползване да се загаси с вода и/или пръст. Осигурете наблюдение на мястото поне 1 час след погасяване на огъня.
§ Не палете огън при никакъв повод, когато са обявени кодове за опасност от високи температури и екстремални нива на индекса на пожароопасност.


При възникване на пожар:
· Необходимо е бързо да се ориентирате за мястото на възникване на пожара, фронта и посоката на придвижване на горенето и скоростта на разпространение.
· При опасност от усложняване на обстановката трябва да потърсите безопасен път да напуснете района на пожара в посока обратна на вятъра или покрай езера, реки и потоци. След като избегнете първоначалната опасност, незабавно съобщете за пожара на тел. 112.
· Ако запалването е в начална фаза, може да потушите пожара с пръст, пясък и тупалки от зелени клони.
· Важно е да предпазите дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя, и задължително да защитите дихателните си пътища с мокри кърпи или други лични предпазни средства.