Безработица във Варненска област през август е 3%, като спрямо предходния месец се повишава съвсем леко. Регистрираните безработни в бюрата по труда са 5 920, като над половината са в морската столица.   

В град Варна безработицата е 2 %.

През август в бюрата по труда от областта са заявени 770 работни места. Най-много от заявените през месеца места са от сферата на образованието (194), хотелиерството и ресторантьорство (130) и търговия (110). Следват административни и стопански дейности (73),  транспорт (65), строителство (42), преработваща промишленост (39) и производство (29).