На 26-ти март (13 март по стар стил) 1913 г., по време на Балканската война - 1912-1913 г., обявената за непревзимаема Одринска крепост е овладяна от Втора българска армия. Победата се определя като най-грандиозната на българската войска в най-новата история на България, поради което датата е обявена за празник на Втора българска армия.

През 1996 г. армията е реорганизирана във Втори армейски корпус, а от 1 септември 1998 г. са създадени Силите за бързо реагиране.

От 1 юни 2003 г., те се преименуват в командване "Оперативни сили".