На 25 януари, отбелязваме Деня на средствата за масова информация, които отдавна не се изчерпват с радиото и печатната преса. В съвременния свят информацията ни залива отвсякъде и наистина е "масова" - електронни медии, печатни медии, интернет, безброй радиостанции и дори лични блогове. Имаме широк достъп на много и всякаква информация.

Факт е, че българският гражданин има възможността да избира и правейки своя избор, той гласува своеобразен вот на доверие. Често изборът не е лесен, защото уж еднаквата информация звучи различно през различната призма. Но все пак той е важен, защото най-добре се взима решение, когато то е информирано решение и най-добрият избор е информираният избор. Да си пожелаем в днешният ден да бъдем информирани честно и коректно, за да може изборът ни да доведе до добри резултати.