На 23 юни се отбелязва Международния ден на SOS Kinderdorf - детски селища.
Денят се чества от 2004 година, по повод годишнина от рождението на Херман Гмайнер /1919-1986/, австрийски социален педагог, създател на проекта "SOS детски селища" за изоставени деца и сираци през 1949година.

Въз основа на концепцията на SOS - детски селища, организацията действа като пионер на семейния подход в дългосрочната грижа за осиротели и изоставени деца. Тази концепция се основава на четири принципа, първият от които е майка - всяко дете има грижещ се за него родител. SOS майката изгражда близка връзка с поверените й деца и им дава сигурността, любовта и стабилността, от които се нуждаят. Като професионалист в грижата за деца тя живее заедно със своите деца, ръководи тяхното развитие и води независимо домакинството си. Тя признава и уважава семейното минало на всяко дете, неговите културни корени и религия.

Вторият принцип е братя и сестри, като така се създават семейни връзки по естествен път. Момичета и момчета на различна възраст живеят заедно като братя и сестри, както родните братя и сестри винаги остават в едно и също SOS семейство. Тези деца и тяхната SOS майка изграждат емоционални връзки, които се запазват за цял живот.

Третият принцип е къщата - всяко семейство създава свой собствен дом. Къщата е домът на семейството, със собствена атмосфера, ритъм и традиция. Под неговия покрив децата изпитват истинско чувство на сигурност и принадлежност към него. Децата растат и учат заедно, споделяйки отговорности и всички ежедневни радости и огорчения.

Последният принцип е селище: SOS семейството е част от общността. SOS семействата живеят заедно, като формират подкрепяща селищна среда, в която децата се радват на щастливо детство. Семействата споделят опит и си помагат взаимно. Освен това, те живеят като неразделна част от местната общност и дават своя принос за нейното развитие. Чрез неговото семейство, селище и общност, всяко дете се научава да има активна роля в обществото.

SOS детски селища има изградени в 133 страни по света.