Потребител на асистентска подкрепа в Пловдив навърши 95 години. Освен Екатерина Евтимова, още 1060 души в града на тепетата ползват услугата. Социалните работници работници предоставят на потребителите комплекс от дейности, свързани със самообслужването им, придвижването им, подпомагане ежедневни и домакински дейности, съдействие с близки, органи и институции, медицински специалисти, административни, държавни и общински институции и др.

За услугата могат да кандидатстват хора в надтрудоспособна възраст, деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания.