Паметен плакет от НЛРС „Съюз на ловците и риболовците в България“ бе връчен на  Ловно-рибарското дружество в Свиленград по повод 110-годишнината му, отбелязана тържествено снощи. Председателят на националното ръководство инж. Васил Василев поздрави празнуващите с годишнината, като отличи по предложение на сдружението с почетни грамоти за съхраняване на традициите на националното ловно движение, ловците Георги Конопов, Христо Капитанов, Александър Миленков и Христо Ангелов.


Сред официалните гости бяха и главният секретар на националната организация Даниел Тошков, председателят на Контролния съвет Стойчо Гергьовски, председателите на ловно-рибарските сдружения в Ямбол, Добрич, Любимец, Ивайловград, Харманли, Хасково и Димитровград.


Молебен за здраве отслужи отец Стефан, който освети ловните знамена. Днес дружеството обединява 18 дружинки, които разполагат с 57 000 хка ловна площ и 3 водоема с обща площ близо 250 дка, 6 волиери- за фазан, яребица, кеклик, заек в Свиленград, Сива река, Момково, Младиново, Сладун и Левка, хижи край Пъстрогор и заслони край Сладун, Мезек и Райкова могила.  


През последните години расте броят на разселените птици, закупени и доотгледани със собствени средства. Според пролетната таксация зайците са 2 619, като броят им е нараснал със 199 в сравнение с 2022 г. Основната причина са направените разселвания през последните години, като само през тази до момента са 100 броя. Фазаните в ловния райн са 808, кеклиците - 287, елените - 56, сърните-  435 и глиганите- 134. 


В поздравлението към колегите си и гостите председателят на ЛРС-Свиленград Петър Вангелов посочи, че към момента сдружението наброява 940 членове, като се води от принципа за опазване на природата и увеличаване на дивечовите и рибните запаси. Уверен съм, че тези традиции ще бъдат запазени и доразвити от бъдещите поколения ловци и риболовци. 110-годишнината ни дава още един повод да възродим идеалите си, да си припомним българските традиции в ловния и риболовния спорт и нека те ни покажат правилния път към бъдещето. Да си пожелаем слука и все по-отговорна работа в общите ни дела, каза още той.


Организираното ловно движение в свиленградския край започва с ловно-стрелческото дружество „Сокол“, учредено през 1913 г. Днес първото знаме, ушито от зелен копринен плат, извезано в златисто, е ценен експонат в музейната сбирка на НЛРС-СЛРБ в столицата, където се пази и най-старият ловен билет- на Харалампи Миленков. Основателите обособяват и първите ловни развъдници- край селата Дрипчево и Левка. Районът около Оряхово, Момково, Левка и Младиново става известен, като „Царството на тракийския кеклик“. 


Още през 1918 г. е построено първото ловно стрелбище край дигата в квартал Гебран и ловният надзирател Димитър Бозаджиев поставя началото на борбата с бракониерството. През 1938 г. е първото разселване на изкуствено отгледани фазани по бреговете и островите на река Марица. На 14 май 1947 г.  ловното дружество „Сокол“ се слива с рибарското „Сом“, с което се поставя началото на ловно-рибарското движение в района.