Северноцентралното държавно-хредприятие в  Габрово дари 10 хиляди фиданки на Тараклийския район, Молдова.

Споразумение бе подписано на 22 март в Габрово от председателя на район Тараклия Иван Паслар и областния управител на Габрово Кристина Сидорова.  Посадъчният материал е черен бор. Видът е избран, защото вирее на 400-500 метра надморска височина, което го прави подходящ за залесяване в район като Тараклия.

Фиданките вече отпътуваха за Молдова.