По-голямата част от жилищата във Варненска област са с две и три стаи. Такива са близо 71% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири и повече стаи – малко над 22%, а едностайните са под 7%. Това сочат данните към 31 декември 2022 г., обявиха от Териториално статистическо бюро – Североизток.

Средната полезна площ на едно жилище в областта е близо 80 кв. м. 69.7%  от жилищата са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са близо 4%, само електрифицираните – под 5%, а електрифицирани само с водопровод – малко над 21 на сто.

Жилищният фонд в областтасе състои от 105 300 жилищни сгради или с близо 4% повече в сравнение с 2021 година. В градовете се намират почти 56 на сто от всички жилищни сгради.

Броят на жилищата в региона е 283 600. В градовете се намират 233 300. жилища или над 82% от общия брой.

Най-висок е относителният дял на жилищните сгради, построени в периода 1946 - 1960 г. – над 16%, а най-нисък на тези, построени от началото на 2021 г. – половин процент.