„ЖЕНИале“ е името на новия проект на добре познатите художнички Венета Маринова, Надя Генова и Албена Михайлова - Бенджи от Жените на Ръб-а“. Първото издание ще се проведе от 15 септември  до 11 ноември в галерия „Ромфея“ и включва три отделни артистични акции. Авторките ще работят заедно с Деляна Георгиева, Севдалина Кочевска и Елица Рива.

Темата, по която са избрали да работят е „АПОТЕМА“ (понятие от геометрията, с което се бележи разстояние). Художничките изследват идеята за дистанцията и отстоянието на обекти, и как това ги определя или променя, погледнато през призмата на визуалното изкуство и музиката. Чрез използването на различни медии - видео, обект, пърформанс, звук и светлина, се формира нова действителност, която чертае пред зрителя различни времеви и пространствени граници.

На 15 септември от 18.00 часа в галерия „Ромфея“ е първата артистична акция по проекта със заглавие „Обърнати мостове“. 

Второто събитие се казва „Отстояние“ и е на Надя Генова и Севдалина Кочевска. Откриването е на 6 октомври от 18 часа. В него авторките разглеждат темата Време - и като измерение, и като форма.

Третата артистична акция е изложбата „Oblivion/Забрава“. Арт инсталация с пърформативни представяния и видео прожекции. Откриването е на 27 октомври от 18 часа в галерия „Ромфея“. Съществена част от проекта е творческата работилница с ученици от Националната гимназия по екранни и сценични изкуства в Пловдив.