От 3 до 13 април земеделските стопани могат да кандидатстват по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“. Утвърденият от Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ бюджет по помощта е в размер на 213 млн. лв. Той се разпределя в следните направления:

Едри и дребни преживни животни, коне, и пчелни семейства – 102 млн. лв.;

Плодове и зеленчуци (ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши, вишни, ягоди полски, малини полски, сливи, десертно грозде, домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан и пипер полски, домати оранжерийни, краставици оранжерийни, пипер оранжериен, ягоди оранжерийни, малини оранжерийни, картофи, лук, чесън, моркови, зеле, дини и пъпеши), маслодайна роза, ориз, винени лозя, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници), салати и марули, бамя, тиквички, култивирани гъби и тютюн – 111 млн. лв.

Заявленията за подпомагане ще се подават в общинските служби по земеделие по постоянен адрес на кандидата – физическо лице или по адреса на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец.

Финансовата подкрепа ще бъде изплатена до 28-и април тази година.

Максималният размер на финансовата помощ е до 250 000 евро (488 975,50 лв.) на предприятие, чиято дейност е в сектора на първичното производство на селскостопански продукти. При определянето му ще се отчита и подпомагането, което кандидатът е получил по същата схема през миналата година.

За първи път ще се предоставят субсидии на производители на култивирани гъби и фермери, отглеждащи телета за угояване – мъжки от 6 месеца до 24 месеца и/или на телета за угояване от 6 месеца до 24 месеца от специализирани месодайни породи Абердин ангус, Лимузин, Херефорд, Гаскон, Обрак, Месодаен симентал, Шароле, Блонд А’Китен, Кианина, Маркиджана, Галоуей, Белгийско синьо.

В сектор „Животновъдство“ определените ставки са:

млечни крави под селекционен контрол – 230 лв.;

млечни крави – 160 лв.;

млечни крави в планински райони – 160 лв.;

 месодайни крави и/или юници – 150 лв.;

 месодайни крави под селекционен контрол – 200 лв.;

 биволи – 230 лв.;

 овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – 35 лв.;

 овце-майки и/или кози майки в планински райони – 27 лв.;

овце-майки и/или кози майки, за животните по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3) – 27 лв.;

телета от специализирани месодайни породи – 140 лв.;

телета за угояване – мъжки от 6 до 24 месеца – 70 лв.

Ставката, по която коневъдите ще получават подпомагане за едно животно под селекционен контрол, е в размер на 50 лв. Размерът на помощта за едно пчелно семейство пък възлиза на10 лв.

Ставките за плодове и зеленчуци, винени лозя, маслодайна роза, ориз, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници), салати, марули, бамя, тиквички, култивирани гъби и тютюн са:

ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши/вишни, ягоди, малини – 1 260 лв./ха;

сливи и десертно грозде – 1 260 лв./ха;

домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан – 1 370 лв./ха;

пипер полски – 1 700 лв./ха;

картофи, лук, чесън – 1 320 лв./ха;

моркови, зеле, дини и пъпеши – 1 200 лв./ха;

домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни:

за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, отглеждани в отопляеми оранжерии – 30 000 лв./ха ;

за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, отглеждани в неотопляеми оранжерии – 3 000 лв./ха ;

ягоди оранжерийни, малини оранжерийни – 9 500 лв./ха;

винено грозде – 400 лв./ха;

маслодайна роза – 800 лв./ха;

ориз – 225 лв./ха;

черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници) – 225 лв./ха;

салати и марули – 900 лв./ха;

бамя – 1 000 лв./ха;

 тиквички – 900 лв./ха;

 тютюн – 550 лв./ха;

 култивирани гъби – 7 лв./кв.м.