Завършиха игрите по баскетбол за момичета V-VII клас  и юноши XI-XII клас, проведени в периода 19-23.02.2024 г.,  в рамките на Ученическите игри. След оспорвани срещи и много емоции, класираните на I, II и III място бяха наградени с флагчета и медали от председателя на на ПК  „Спорт и младежки дейности”, г-жа Николета Иванова. 

Победителите придобиват право да участват в  областния етап на игрите.

Общинският етап на ученическите игри се финансира от Община град Добрич и се реализира съвместно със СК „Училилищен спорт, туризъм и младежки дейности – Добруджа”.

Класиране:

V-VII клас  момичета

1. ОУ „Христо Ботев”

2. СУ „П. Р. Славейков”

3. СУ „Св. Климент Охридски“

4. ОУ „Стефан Караджа“

5. ОУ „Панайот Волов“

6. СУ „Любен Каравелов”

XI-XIІ клас юноши

1. ЕГ „Гео Милев”

2. ПГТС „М. В. Ломоносов“

3. ЧПГТП „Райко Цончев“

4. ФСГ „Васил Левски“

5. ПГАС

6. СУ „Любен Каравелов”