Форум за популяризиране на мерките за по-добра защита на населението в региона при извънредни ситуации организира Община Добричка в рамките на проект по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V- A Румъния- България 2014-2020. Водещ бенефициент е Община Добричка. Неин партньор е Инспекторатът за извънредни ситуации на окръг Кълъраш, Румъния.

Форумът бе финално събитие за Община Добричка в рамките на продължилия близо четири години проект. В работата му взеха участие кметът на Община Добричка Соня Георгиева и заместник-кметът ХДЕППИП Румяна Иванова, представители на общините от област Добрич, директорът на РД ПБЗН комисар Дарин Димитров, ръководителите на районните служби ПБЗН, представители на ОД на МВР, Центъра за спешна медицинска помощ, Областния съвет на БЧК. Румънската делегация беше водена от полковник Йонел Рушкаряну – заместник главен инспектор на Инспектората за извънредни ситуации на окръг Кълъраш “Барбу Щирбей”.

Институциите, отговорни за управлението, мониторинга и превенцията при природни бедствия, представиха своя опит и стратегия за действие при възникване на кризисни ситуации.

„Намирането на решение на проблеми, касаещи население от над половин милион души в трансграничния район Кълъраш-Добрич, е същността на  проекта ROBG-415 „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш – Добрич“, каза при откриването на форума заместник-кметът на Община Добричка Румяна Иванова. Тя подчерта, че в рамките на проекта е създадено съвместно партньорство за ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации. Закупено е  специализирано противопожарно и аварийно-спасително оборудване, което вече е на разположение на Регионалната дирекция Пожарна безопасност и защита на населението, за да се ползва от населението в цялата област Добрич. Разработени са обща Стратегия и План за действие за реагиране при различни рискови ситуации в трансграничния регион. „Но ние насочихме сериозни усилия към превенция на риска от бедствия и повишаване на осведомеността на населението. Защото вярваме, че важна е превантивната работа, а не търсенето на решения след като тези кризисни събития вече са се случили“, посочи зам.-кметът.

Закупеното по проекта специализирано противопожарно и аварийно-спасително оборудване включва ролков контейнер, бензинов електрогенератор, пневматична телескопична мачта, дрон, надуваeма лодка, ехолот, високопроходим автомобил. То вече е предоставено на РД ПБЗН и се ползва за нуждите на област Добрич. Проведена е и кампания за повишаване на осведомеността на населението за реакция при бедствия сред учениците от всички 13 училища на територията на община Добричка. Проведени са 9 семинара за „Съвместно управление на риска“ и е създадена партньорска мрежа за съвместни действия и реакция при извънредни ситуации. В нея, освен Община Добричка, участват Главна дирекция «Пожарна безопасност и защита на населението», Областна администрация Добрич, общини от областта, Областен съвет на БЧК, Кметство Кълъраш и Инспекторатът за извънредни ситуации на окръг Кълъраш, съобщи Ели Петрова – директор на Дирекция ХДЕППИП към Община Добричка.  

Част от дейностите по проекта са проведените симулации на спасителни упражнения при бедствие – на 29 и 30 август край язовир Одринци, и на 13 и 14 октомври в Кълъраш. При тях бе използвана закупената по проекта техника за спасителните екипи от двете страни на границата. По време на форума  беше направен анализ и дадена много висока оценка на симулациите и приложението на Плана за обща намеса в областите на компетенция на Генералния инспекторат за извънредни ситуации и Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“.

Представени бяха анализ и оценка на рисковете от пожари, наводнения, снегонавяване, земетресения и други природни бедствия, както и производствени аварии, вкл. радиационно изтичане, които могат да засегнат териториите на община Добричка и окръг Кълъраш. Разгледани бяха разработените по проекта Съвместна стратегия и Съвместен план за действие по проект ROBG 415 „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион „Кълъраш – Добрич“.

Направен беше анализ на дейността на доброволческите формирования в област Добрич и представена добра практика на структурата в Шабла. 

Областният съвет на БЧК изнесе информация за реакцията при бедствия и кризи, както и хуманитарното партньорство с държавни институции и местната власт.

Делегацията от Румъния запозна присъстващите с оценителен доклад на намесата в станцията за сортиране на отпадъци.

Проектът на програма INTERREG Румъния България VI A бе представен от управителя на Областния информационен център Геновева Друмева и бяха обсъдени възможностите за партньорство в новия програмен период. Румяна Иванова подчерта, че след успешната си реализация проектът трябва да се превърне в база, която да се развива и надгражда.