Рокада на върха на ВиК Пловдив заради влошеното финансово състояние на дружеството. Мястото на досегашния управител Огнян Кулишев се заема от дългогодишния главен инженер на оператора инж. Антон Гълъбов. От ръководството на ВиК подчертават, че незадоволителното финансово управление на дружеството в Пловдив в последните две години е довело до непокритата загуба в размер на над 16 млн. лв.

Същият мотив е посочен и при смяната на шефа на ВиК София, задлъжняло с 25 млн.лв. Начело застава инж. Росица Итова.

Целта на рокадите е реформа, която да приложи реални мерки за финансово стабилизиране на ВиК операторите, да приложи мерки за модернизация на водопреносната и канализационната мрежи и да намали загубите в сектора, съобщават още от холдинга.