Общинският съвет в Ловеч откри процедура за определяне на 37 броя кандидати за съдебни заседатели с мандат 2024 – 2028 г. за Окръжен съд – Ловеч, както и друга процедура за 25 броя кандидати за съдебни заседатели с мандат 2024 – 2028 г. за Районен съд – Ловеч. Процедурите са във връзка с изтичане на мандата на съдебните заседатели.

Временните комисии за избор на кандидати за съдебни заседатели канят заинтересованите лица да представят в Общински съвет-Ловеч необходимите документи в срок от 29.05.2023 г. до 30.06.2023 г. (включително), всеки работен ден от 8,30 до 12,00 часа и от 13,00 до 17,00 часа в деловодството на Общински съвет – Ловеч,  сградата на Община Ловеч, ул. Търговска  № 22,  ет. 2, стаи 221 и 222.

Условията по двете процедури са почти идентични, но все пак има разлики, които могат да се прочетат в приложените файлове с съобщенията, както и ТУК.

https://www.lovech.bg/bg/obyavi-i-saobshteniya/saobshtenie-za-kandidati-za-sadebni-zasedateli-za-okrazhen-sad

https://www.lovech.bg/bg/obyavi-i-saobshteniya/saobshtenie-za-kandidati-za-sadebni-zasedateli-za-rayonen-sad

Образците на документите са на разположение в Общински съвет – Ловеч, както и на интернет страницата на Общински съвет – Ловеч, раздел „Съобщения“ /http://www.os.lovech.bg/

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ се публикуват на интернет страницата на Общински съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ, чиято дата и час ще бъдат обявени своевременно.

Телефони за информация: 068/688 266 и 068/688 289.

Община Ловеч, пресцентър