На 5 февруари 2023г. (неделя), от 13,00 часа, в Конферентния център в Областна администрация Видин ще се проведат консултациите за определяне на състав на Районна избирателна комисия – Видин за произвеждане на избори за народни представители на     2 април 2023г.

Съгласно чл.60, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс консултациите са публични, като в тях могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени в 48-то народно събрания на Република България.