С първа копка започна рекултивация на сметището в Дупница, в м. „Злево“. Проектът за „Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, мeстност „Злево“, гр. Дупница“ се финансира от Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г.", съфинансирана от ЕФРР и КФ на Европейския съюз. Обща стойност на проекта е в размер на 5 059 839,72 лв. с ДДС - 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Основната дейност за реализацията на проекта включва техническата рекултивация на депото за битови отпадъци на територията на община Дупница, което ще намали замърсяването на околната среда и ще предотврати риска за здравето на населението. 

„Темата за сметището е на дневен ред от 10 години, а в последните 3 години, обекта не функционира. Тук са събирани отпадъци в продължение на 60-70 години. С този проект, мястото трябва да придобие нов вид, а най-важното е, че ще се спре със замърсяването на региона, както и със самозапалването“ коментира кмета Методи Чимев. Той пожела успешна работа на строителите, тъй като се оказва, че на територията на България няма подобен терен за рекултивация. Има голяма денивелация и ще трябва да се изгради и съоръжение подобно на подпорна стена. Това съоръжение ще изглежда като язовир със стена, след като работата по него приключи. 

Договорът е сключен преди увеличение на стоките и услугите, но от фирмата са уверили, че макар и трудно ще се включат в сумата, за която е сключен той.

Основните цели на проекта включват подобряване на екологичните характеристики на района, предотвратяване на отрицателните въздействия върху компонентите на околната среда и произтичащите от тях рискове за здравето на населението. Близо 80 дка трябва да бъдат рекултивирани в следващите 6 месеца. Фирмата-изпълнител е консорциум от три фирми, с опит в сферата. След техническата рекултивация, трябва да бъде извършена и биологичната рекултивация, но тя е за сметка на община Дупница.