Община Пловдив започва почистването на коритото на река Марица.

Дейностите обхващат участъка от жп моста до съоръжението за завиряване на реката, който е с обща дължина от 4333 метра. Той е в урбанизираната територия на Пловдив и е разделен на шест части. В речното корито ще се влиза от съществуващите подходи – три от страната на южния бряг и два – от северния.

Договорът със софийската фирма „БКС – Озеленяване“ включва почистване от дървесна и храстова растителност без да се премахват наносни образувания. Срокът за изпълнение е 90 дни, а стойността близо 1 милион лева без ДДС.

Очакванията са след приключване на дейностите община Пловдив да поддържа сама коритото на реката.