Дейностите по проект „Културно разнообразие в Хасково“ стартира общината в партньорство с Художествена галерия „Атанас Шаренков“, НЧ „Отец Паисий – 1925“, с. Войводово и партньора от Исландия – North Consulting Ehf.


Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ от ФМ на ЕИП, е 469 184 лв., като периодът на изпълнение е 22 месеца – до 30 април 2024 г.


Основната цел на проекта е да стимулира креативната социална промяна и прилагането на предприемачески подход в управлението и достъпа до културно наследство на територията на Община Хасково, коментират от екипа. 


Ревитализиране на пространства в ХГ „Атанас Шаренков“ – Хасково и НЧ „Отец Паисий -1925“, с. Войводово, предназначени за представяне на  местното културно наследство, предвижда проектът. За целта ще бъдат изпълнени мерки за изменение на вътрешния интериор и обновяване на оборудването. Чрез новите системи за окачване на картини и новоизграденото картинно депо е предвидено ХГ„Атанас Шаренков“ да организира две изложби, както и към сайта да бъде изработена и адаптирана 360-градусова разходка из галерията.


В НЧ „Отец Паисий - 1925“ ще бъде реновирана библиотеката и ще бъде изградена нова музейна сбирка, която ще покаже носии и предмети от бита на трите етноса, представящи местното население - българи, турци и роми. Предвижда се организиране на „Празник на плодородието“ /Боллук панаир/ за тях в читалището.


По един нов служител в художествената галерия и в читалището ще бъдат назначени по проекта, за да подпомагат организирането на събитията и подреждането на изложбите.


Разработване на Предприемачески план за развитието на художествената галерия в Хасково и народното читалище в с. Войводово включват още дейностите. Целта е да спомогне за прилагане на бизнес модел в управлението на двата културни института.

Трансфер на добри практики с партньора от Исландия в областта на представянето на културно наследство и културно съдържание включва още проектът.