Дейности по основен ремонт на ул. „Пиер Кюри” са заложени в графика на фирмата изпълнител „Инжстрой” ЕООД за тази седмица.

Започна основен ремонт на още една плевенска улица - „Пиер Кюри”

Целта на дейностите е да се подобри технико-експлоатационната характеристика на улицата. Предвижда се пътното платно да бъде разширено, а в прилежащата площ в


близост до оградата на стадион „Плевен” да бъдат обособени места за паркиране.

Започна основен ремонт на още една плевенска улица - „Пиер Кюри”

Ще се изградят бордюри, ще бъде положена стабилна основа, която ще бъде асфалтирана. Предвижда се поставяне на вертикална и хоризонтална пътна маркировка.

На финален етап са дейностите по основните ремонти на улиците „Брацигово” и „Митрополит Климент”. Улиците са част от обектите, включени в Инвестиционната програма на Община Плевен за 2023 г., която беше приета от Общинския съвет през м. февруари.

Започна основен ремонт на още една плевенска улица - „Пиер Кюри”
Фирмата изпълнител приключи и ремонтните дейности на пътя Плевен-Ясен, който е част от общинската пътна мрежа и беше заложен по план за 2023 г.

Започна основен ремонт на още една плевенска улица - „Пиер Кюри”Започна основен ремонт на още една плевенска улица - „Пиер Кюри”