Започна първото за годината косене на обществените тревни площи в
Плевен. Дейностите обхващат зелените пространства в централната част на
парк „Кайлъка”, която се стопанисва и управлява от Община Плевен,
Градската градина, около Водната каскада, пл. „Възраждане”, детските
площадки и парковете в града, разделителните ивици по уличната мрежа. За
целта сезонно се назначават косачи от Общината и „Паркстрой” ЕООД.
Окосените площи се обработват срещу кърлежи.
Възложена за изпълнение е и ларвисцидна обработка срещу комари, която
ще се извърши при подходящи атмосферни условия.