В рамките на одобрено предложение за изпълнение на инвестиции на интернет адрес https.app.eop.bg е публикувана обществена поръчка с предмет „Инженеринг на обект „Текущ ремонт за въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъпна среда и изграждане на хибридна фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди в сграда на РДПБЗН – Плевен“, гр. Плевен, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №31” с възложител РДПБЗН-Плевен.

Краен срок за подаване на оферти е 01 юли 2024 (пон), 23:59 ч.