Секция в пазарджишкото село Бяга била отворена преди 7:00 часа тази сутрин и преди да са се събрали всички членове на секционната комисия. Такава жалба е подадена до Районната избирателна комисия в Пазарджик малко преди 9:00 часа днес.

По сигнала е направена проверка, проведен е разговор с Анелия Стоянова - зам.-председател на секционната комисия в Бяга. Служителката е заявила, че изборният ден е започнал в 7:00 часа в присъствието на всички членове, за което обстоятелство е съставен  и подписан списък, съгласно методическите указания, който е предоставен на РИК.

Жалбата е оставена без уважение.