През февруари 2024 г. в област Добрич са функционирали 40 обекта с 10 и повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, съобщава НСИ. Броят на стаите в тях е 1.7 хил., а на леглата - 3.8 хиляди. В сравнение с февруари 2023 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода се запазва, а броят на леглата в тях се увеличава с 3.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2024 г., е 20.4 хиляди. Българските граждани са реализирали 15.4 хил. нощувки, а чуждите - 5.0 хиляди.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през февруари 2024 г. достига 8.6 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през февруари 2024 г., са 6.6 хил. и са реализирали средно по 2.3 нощувки. Чуждите граждани са 2.0 хил. и са реализирали средно по 2.6 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през февруари 2024 г. е 18.4%, като се увеличава с 2.3 процентни пункта в сравнение с февруари 2023 година. Чуждестранните туристи посетили област Добрич са предимно от Румъния (87.8%).

Приходите от нощувки през февруари 2024 г. достигат 2.5 млн. лева, като приходите от български граждани са 1.8 млн. лв., а от чужди граждани са 0.7 млн. лв.