Ползването на питейна вода в населените места на Община Дупница за напояване на земеделски земи и поливане на зелени площи е забранена със заповед на кмета на общината. При необходимост в селата с недостиг на питейна вода ще бъде въведе режимно водоснабдяване. 
Ползването на питейната вода във всички населени места в Община Дупница за промишлени нужди, миене на улици и моторни превозни средства, пране на килими, измиване на площадки също е забранено. 


Нарушителите на заповедта да бъдат санкционирани, съгласно разпоредбите на Наредба за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на община Дупница. 
Въведеното ограничение ще важи до издаването на последваща заповед за отмяна. 

Контрол по изпълнение на заповедта е възложено на кметовете на кметства и кметските наместници в община Дупница, както и на ,,В и К- Дупница” ЕООД- гр.Дупница. 

На този етап няма села с въведен режим заради липса на вода, при продължително засушаване обаче и очакваните високи температури е възможно да се стигне и до тази мярка коментираха от водното дружество.