Заблуден прилеп е влязъл в банка в Пазарджик. Неочакваният малък гост увиснал на окачения таван и си стоял кротко, но се наложило да бъде изнесен заради риска през нощта да задейства алармите на сградата.

Сигналът за това е подаден до Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пазарджик през август, става ясно от бюлетина на „Зеления телефон“. Прилепът е уловен и пуснат на свобода в подходящ район.

Помощ е оказана на още няколко птици от защитени видове. В двор в родопското село Бяга е открит паднал млад щъркел, който още не можел да лети. Той обаче не е имал травми и не е бил в беззащитно състояние, затова също е пуснат в природата. В спасителен център за лечение и доотглеждане са изпратени сокол-керкенез с ранено крило и новоизлюпен щиглец, намерен до паднало гнездо. Както и щъркел с ранено крило, открит във Велинград.