За първи път в България, в следващите три дни, ще се проведат публични обсъждания на концепции за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). Обсъжданията ще бъдат проведени от Областен информационен център – Видин (ОИЦ) във връзка с функциите на центъра като Звено за публични консултации към Регионалния съвет за развитие на Северозападен район *.  

Публичните обсъждания ще обхванат концепциите за ИТИ в област Видин, преминали успешно етапа на проверка за административно съответствие и допустимост (АСД).

Подробна информация и обобщен график на обсъжданията, вижте тук:

Белоградчик, зала на Младежки дом – „Концепция за интегрирани териториални инвестиции на Общините Белоградчик и Чупрене, обл. Видин“ - 07 февруари 2023 г., сряда, от 10,30 ч.:  https://www.eufunds.bg/bg/oic/event/14667

Белоградчик, зала на Младежки дом – концепция „Развитие на устойчив туризъм и подобряване на транспортната свързаност на западните покрайнини на северозападен регион за планиране от ниво 2“  - 07 февруари 2023 г., сряда, от 11,30 ч.:  https://www.eufunds.bg/bg/oic/event/14668

Димово, зала на Община Димово – „Комбинирана концепция за ИТИ на територията на Общините Лом, Димово и Оряхово“ - 08 февруари 2023 г., четвъртък, от 10,30 ч.:  https://www.eufunds.bg/bg/oic/event/14669

Чупрене, зала на Община Чупрене – „Концепция за интегрирани териториални инвестиции на Общините Белоградчик и Чупрене, обл. Видин“  - 09 февруари 2023 г., петък, от 10,30 ч.:  https://www.eufunds.bg/bg/oic/event/14670

* След извършените нормативни промени, областните информационни центрове в България изпълняват функции и на звена за медииации и звена за публични консултации към регионалните съвети за развитие в плановите райони. Във Видин, управителят на ОИЦ Мариела Савкова е част от Звеното за медиации, а експертите в центъра Яна Гъркова и Цветомир Ценков са в Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие на Северозападен район.