Изложба „За честта и славата на България“ на Регионален исторически музей– Смолян бе открита в димитровградския Исторически музей. Тя е част от програмата по повод празника на града.

Експозицията е посветена на българската наградна система от Освобождението до края на ХХ век и е с акцент върху художествената стойност на отличията, като произведения на ювелирното изкуство. Представени са над 140 автентични образци на ордени, знаци, почетни звания и медали от колекция „Фалеристика“ на Регионалния исторически музей в Смолян, подредени по старшинство и разделени в две основни групи. Първата е монархическата наградна система от 1878 г. до 1944 г., а втората включва отличията от наградната система на Народна Република България от 1944 г. до 1991 г. 

Най-високите орденски степени от монархическите отличия са І и ІІ степен на ордена „За военна заслуга“ и ІІ степен на ордена „За гражданска заслуга“ и техните звезди. Орденът „За храброст“ е най-старият и най-популярен у нас и в чужбина български военен орден, учреден през 1880 г. със специален указ на княз Александър Батенберг. 


Колекцията „Фалеристика“ на Регионален исторически музей-Смолян е една от най-богатите в страната и проследява историята на българската наградна система, която се създава паралелно с изграждането на младата българска държава след Освобождението.


Експозицията ще остане в димитровградския Исторически музей и може да бъде разгледана до 24 октомври, съобщават организаторите.