Поради извършването на строително-монтажни работи по водопроводната и канализационната мрежа на кв. „Бистрец“, в периода 13.01 до 25.01. 2021 година, временно ще бъде ограничено движението по улиците „Студен извор“, „Скът“ и „Дружба“.

Пътните участъци няма да бъдат затваряни напълно, като ще бъде създадена възможност за преминаването на превозни средства.

Фирмата, извършваща дейностите, е уведомила всички институции и е създадена необходимата организация на движение.