Врачанският окръжен съд днес произнесе осъдителна присъда за подсъдимия И. Т. Той бе признат за виновен в това, че на 09.03.2022 г. в гр. Враца, при управление на товарен автомобил „Форд Транзит” е нарушил Закона за движение по пътищата, като по време на движение назад не е изпълнил задължението си да осигури лице, което да му сигнализира за опасности и по непредпазливост е причинил смъртта на В. И. от същия град.

Делото премина в едно заседание, като по искане на подсъдимия и неговата защита то се проведе по реда на съкратеното съдебно следствие – глава 27, чл. 371 т. 2 от НПК. И. Т. призна изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и се съгласи да не се събират доказателства за тях.

При този ред на разглеждане на делото, законът задължава съда да намали наложеното наказание с една трета. Наложеното наказание на подсъдимия след редукцията е 1 година и 4 месеца „лишаване от свобода“, чието изпълнение е отложено за срок от 3 години. Съдът лиши И. Т. и от правото да управлява МПС за срок от 2 години. Мотивите към присъдата ще бъдат изготвени в законоустановения срок.

Присъдата на Врачанския окръжен съд не е окончателна и може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Софийския апелативен съд.