Водата във всички населени места в община Карлово вече е годна за пиене и готвене, съобщиха от РЗИ - Пловдив.

Направени са две последователни проби, които са показали добри физико-химични и микробиологични показатели. На това основание здравната инспекция вдига наложената след наводненията от 2 септември забрана за използване на водата от водопроводната мрежа за друго, освен за битови нужди.