Изменения в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) за улесняване производството на енергия от ВЕИ от граждани ще бъдат предложени за внасяне от заинтересовани депутати от 48-то Народно събрание. Това съобщиха от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) и „Зелени закони“. Двете организации вече са изпратили промените на инициатора на процеса за работа по правата на граждани, произвеждащи собствена енергия – депутата Александър Дунчев.

Законодателството в краткосрочен план трябва да акцентира върху възможността граждани и общности от граждани да преминават през облекчени административни процедури за стартиране на „домашно“ производство на енергия, смятат от „Зелени закони“. Гражданите трябва да могат да инсталират мощности в своите имоти, да ги свързват към националната електропреносна мрежа, да обменят енергия в общността и да продават излишъците произведена енергия на енергоразпределителните дружества. Това целят и предложените законови промени от еколозите.

Работата по законопроекта започна през май т. г. от „Зелени закони“, заедно с депутата Александър Дунчев и „Грийнпийс“. С помощта на юриста от „Зелените адвокати“ Свилен Овчаров, Правния фонд на ОЦОСУР и експерти, наети от „Грийнпийс“, законовите текстове бяха завършени през последните три месеца. Те ще бъдат представени  по време на 16-та Национална конференция на асоциацията на българските енергийни агенции на 30 ноември в столицата.