Тази седмица в Плевен се състоя откриването на инициатива, организирана от Асоциацията на прокурорите в България и Камарата на следователите в България, с подкрепата на Националната мрежа за децата, под надслов „Правосъдие в бъдещето – прокурори и ученици говорят за право“.

В срещата с възпитаници на една от професионалните гимназии в Плевен участваха главният прокурор на Република България Иван Гешев, председателят на Асоциацията на прокурорите в България Владимир Николов и председателят на Камарата на следователите в България Петко Петков.

Пред журналисти Владимир Николов, който е окръжен прокурор на Плевен каза:

„Идеята е тази инициатива да стане национална и искаме да привлечем максимално много ученици в различни училища на територията на цялата страна. Това ще бъде постигнато със съдействието и отдадеността на прокурори, следователи, съдебни служители и представители на различни неправителствени организации“.

Владимир Николов отбеляза, че по време на срещите, учениците са били много активни като са проявили подчертан интерес по темата: за или против смъртното наказание в България.

„В тази връзка ще проведем, заедно с учениците един дебат по тази тема. В европейското законодателство смъртното наказание е недопустимо и ние имаме определени ангажименти в тази посока, но е всъщност е важно българските граждани, включително и децата да разберат, защо това е така, и да разберат идеята на хуманността в съвременното демократично наказателно право.

Нашата идея е, че ние като прокурори, следователи и съдебни служители не сме само някакви професионалисти, а сме на първо място граждани и после родители, и в нашето общество липсва ясно правосъзнание.

Редица изследвания, включително и социологически сочат, че огромна част от учениците от по-горния курс на обучение не познават основните положения от Конституцията на Република България. Те имат идея за някакви права, но до голяма степен нямат идея за това, какви задължения имат и всичко това стои някак си имагинерно.

За да имаме съвременно, демократично и отговорно общество, всички деца трябва да имат поне минимална базова правна култура, за да могат те действително осъзнато да знаят, какви са рамките на тяхното поведение в обществото. Така ще допринесем за възпитанието на едни инфорнирани и отговорни граждани“, каза Владимир Николов.

На въпрос на Дарик относно възможностите за активирането на гражданското общество и включването му в осъществяването на обществения ред, окръжният прокурор на Плевен Владимир Николов каза:

„Предвиждаме го и именно това е нашата цел“.