Проектите са по "Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти".

Единият от тях е „Подкрепа за устойчиво развитие на Общински културен институт "Дунав". В резултат от реализацията на проекта ще бъде закупена съвременна озвучителна техника, която ще се ползва при всички събития и концерти на ОКИ „Дунав“ (голяма част от културния календар на Общината), включително и на празниците и съборите в малките населени места.

Ще бъдат създадени и представени два нови концерт-спектакъла, отбелязващи юбилеите на Ансамбъла за народни песни и танци „Дунав“ и Градския духов оркестър, като специалната концертна програма и на двата състава ще бъде представена още веднъж и през месец декември 2022 г. Спектаклите ще бъдат заснети и публикувани в канала в You Tube на ОКИ „Дунав“, като по този начин ще достигнат до неограничен брой хора.

В рамките на проекта ще бъде създаден Интернет сайт на културния институт, който ще позволи на ОКИ „Дунав“ да популяризира не само дейността си, но и богатото танцово и музикално изкуство на Северозапада.

Подкрепа получи също проектът на Общинския драматичен театър "Владимир Трандафилов". Истинската нужда на всеки театър е задържане, както и развитие на нови публики. Това обаче е невъзможно без физическото достигане до тях. Драматичният театър ще има възможност да закупи микробус и декоровоз и по този начин постановките на театъра ще достигнат до повече зрители.

Още един културен институт във Видин ще има възможност да реализира нови дейности благодарение на подпомагането чрез Фонда. Това е Регионална библиотека "Михалаки Георгиев", чийто проект „Книгите в търсене на (по)читатели“ също бе одобрен. Той се фокусира върху осигуряване на достъп до различни видове литература – както художествена, така и научна, до културни събития, съобразени със спецификите на жителите в съответното населено място, насърчаване на четенето и формиране на трайни навици за четене у децата и младите хора, чрез въвеждане на иновативна за област Видин услуга – „Мобилна библиотека“.