Националният форум се организира от Регионален исторически музей (РИМ) – Видин със съдействието на Община Видин и Областната администрация. Събитието бе открито от директора на РИМ Христина Кирилова. Тя благодари на домакините от Областна администрация и Общината за оказаната подкрепа, както и на всички участници във форума.

С приветствие към присъстващите се обърна Емилия Николова - началник на отдел „Хуманитарни дейности“ в Община Видин. „Изборът на Видин за домакин на това престижно събитие ще даде възможност да се запознаем с актуални теми, свързани с един от най-важните проблеми днес – демографските измерения на общините от различни области у нас,  като и от съседна Сърбия. Сигурна съм, че лекциите и дискусиите по време на двудневната конференция ще провокират интерес не само сред научните среди, но и от страна на обществеността.         Изследването на демографските процеси в миналото и сега, както и на предпоставките, които влияят върху тези процеси, е изключително полезно за развитието на образованието, туризма, регионалната и социална политика и други“ – коментира Николова. Тя изказа благодарности на Регионалния исторически музей за инициативата и за подкрепата от страна на Министерството на културата тя да се осъществи. 

Успех и ползотворна работа на конференцията пожела и заместник областният управител Ани Арутюнян.

Научната конференция бе открита с доклад на проф. д-р Димитър Симеонов от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, който е и модератор на събитието. Той запозна присъстващите със социогеографските измерения на демографското застаряване на Северозападна България.

Конференцията се провежда в рамките на два дни. На 24 ноември (петък) свои научни трудове ще представят д-р Сашка Бизеранова, Полина Петрова и Калин Виденов от РИМ – Видин, както и представители на други регионални музеи от страната и от Сърбия.

В програмата на научния форум е предвидено и посещение на исторически обекти във Видин.  

Министерството на културата ще издаде сборник с изнесените доклади.