Във връзка с непотърсените до 23.10.2023 г. награди от Световния ден на ходенето, организиран от Община град Добрич, бяха изтеглени 18 печеливши талона, вкл. специана награда - велосипед (талон 008678).

Спечелилият специалната награда е необходимо да се обади на тел. 058 603 325 относно организацията на получаването на велосипеда, както и да представи печелившия талон в Дирекция „Хуманитарни дейности“ ул. „Независимост“ №7 ет. 8 стая 811 от 08.00-12.00 ч. и от 13.00-17.00 ч. в срок до 26.10.2023 г. включително. На същия адрес печелившите могат да си получат и поощрителните награди (списъкът с изтеглените поощрителни награди е публикуван на сайта на Община град Добрич ТУК).