Велико Търново е център на Старопланинския туристически район, който вече е регистриран в Министерството на туризма. Удостоверението за вписването в Националния туристически регистър вече е получено в Общинската туристическа агенция „Царевград Търнов”. 
В историческата и духовна столица на България е базирана Организацията за управление на дестинацията. Част от нея са също общините Горна Оряховица, Елена, Златарица, Ловеч, Антоново, Троян, Априлци, Вършец и Дряново, както и две туристически дружества.


Туристически район „Стара планина” разширява възможностите на институции, неправителствени организации и бизнес да работят в партньорство за още по-богат туристически продукт, рекламата и маркетинга му.
Концепцията за туристическото райониране е дело на Министерството на туризма. Още от създаването й, тя предвижда Велико Търново да е център на Старопланинския район.