Кметът на Община Девин Здравко Иванов даде символичното начало на възстановяването и доизграждането на две подпорни стени в кв. Настан, които пострадаха при прииждането на водите на река „Въча“, в средата на декември 2021 година. Общата стойност на строителните обекти е 929 400 лв. с ДДС. 

Първият строителен обект се намира на ул. „Малина” и е с обща дължина от 65,00  м  и  височина  5,50  м.  Стената е  решена като  армирана, с вертикална предна и  наклонена задна страна.  За  оттичане  на  подпочвените  води  се  поставят барбакани Ф110 през разстояние, не по-голямо от 1,5 м. Стойността на договора за инженеринг е 596 040,00 лв. с ДДС. Средствата са от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. Срокът за  изпълнение е 189 дни, а фирмата извършваща строително-монтажните дейности е „Титан Строй Д“ ООД.

Втората подпорна стена  се намира на ул. "Георги Димитров".  Същата се състои от 8 ламели с обща дължина 40,00 м и височина –5,50 м. Стената е решена като армирана, с вертикална предна  и  наклонена  задна  страна.  360 360 лв. с ДДС е стойността на договора за инженеринг. Средствата отново са от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. Изпълнител е „Строителство и строителни машини“ ЕООД и трябва да завърши обекта в срок от 182 дни.