На 20 юни, четвъртък, от 10:30 ч., Областен информационен център – Кюстендил (ОИЦ - Кюстендил) ще представи условията за кандидатстване по процедура  „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите“, отворена за кандидатстване по Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2021-2027 г. Срещата ще се състои в офиса на ОИЦ – Кюстендил, който се намира на партерния етаж в сградата на читалище „Братство“, гр. Кюстендил. Поканени за участие са всички заинтересовани от процедурата лица.

Сред основните изисквания за допустимост на кандидатите са фирмите да са микро и малки предприятия, регистрирани преди 31.12.2021 г.  и които отговарят на поне едно от изискването: да са семейни предприятия, предприятия в творческите индустрии или в областта на занаятите. Какви са изискванията за определяне на предприятието като „семейно“, кои са допустимите творчески сектори и занаяти, както и останалите изисквания за допустимост към кандидатите, дейностите и разходите, ще бъдат разяснени по време на информационната среща. 

Безвъзмездната финансова помощ за която могат да кандидатстват фирмите е от 15 000 до 150 000 лв., като процентът на финансово подпомагане е от 75%  до 85%.

Със средствата фирмите могат да закупят машини, съоръжения, оборудване за производствения процес/ процеса на предоставяне на услуги, които осигуряват подобряване на производствения капацитет на предприятието, специализиран софтуер, да създадат нов онлайн магазин за продуктите/услугите от дейността на предприятието, да въведат системи/модули за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятието. Сред допустимите дейности са и консултантски услуги за подготовка на проектното предложение по процедурата.

За повече информация може да се обърнете към ОИЦ – Кюстендил на телефони:  0876 172 766, 0876 172 744, 078 52 02 12.