Заради силното засушаване, намаления дебит във водните резервоари и високата консумация в пловдивското село Марково ще бъде въведен режим на ползването
на водата, съобщиха от община Родопи.

В населеното място вода няма да има вечер в часовия диапазон от 22:00 часа до 5:00 часа на следващия ден.


Решението беше взето след проведена среща, по покана на кмета на община „Родопи“ Павел Михайлов с управителя на ВиК -Пловдив инж. Антон Гълъбов, представител на ЕВН и специалисти от общинска администрация. В срещата,
чрез конферентна връзка се включи и кметът на Марково Десислава Терзиева.

До спешната мярка се стигна, след като от тази събота в Марково има системна липса на вода и ниско налягане.

Към момента дебитът във водните резервоари на помпена станция „Бялата воденица“ е 25 л/сек., което е крайно недостатъчно да захрани всички домакинства и да стигне за населението на селото, което към днешна дата
е почти двойно от официално регистрираните 3600 жители.

Като причина за безводието от ВиК оператора изтъкват както засушаването и намаления дебит, така и повишеното потребление на вода през летните месеци, не само за питейно-битови нужди, а и за вероятно включване на
домашни оросителни системи, както и нерегламентирано захранване на басейни от водопроводната мрежа.

От общинска администрация предупреждават, че при задълбочаване на сушата е възможно режимът да бъде променен. Ако дебитът намалее и количеството
вода в резервоарите се изчерпи по-рано от времето, предвиденото за спиране, хората може да останат без услуга преди 22:00 часа.

От администрацията напомнят, че ползването на питейната вода трябва да е само за санитарно-битови нужди
за периода от 1.06.2024 година до 1.10.2024 година.

На срещата кметът Павел Михайлов обясни, че вече са предприети действия за трайно решение на проблема с безводието в Марково.

„Община „Родопи“ закупи имот, в който бяха направени 2 нови сондажа, чийто дебит е от по 10 литра в секунда за всеки един от тях. Тези сондажи се явяват нов водоизточник на Марково. Вече тече процедура по изработване на ПУП и парцеларен план за нов довеждащ водопровод до местност „Исака“, които трябва да се съгласуват с Министерството на земеделието, ВиК и ЕВН и други институции. На това място ВиК- Пловдив
трябва да изгради нов надземен резервоар с вместимост 300 кубични метра, който ще генерира достатъчно количество вода. Новият воден резервоар трябва да бъде готов до следващия летен сезон", каза Михайлов.

За да се обсъди критичното състояние на водоизточниците от администрацията канят жителите на селото на среща-дискусия
този понеделник, 15.07.2024 година от 18:30 часа в зрителната зала на НЧ „ Алеко Константинов-1907“.