Във връзка с изпълнението на обект: „Уличен водопровод от ОК 981 към УПИ
VI-651.708 по ул. „Българска авиация“ в гр. Плевен, сградно водопроводно
и сградно канализационно отклонение в УПИ I-651.710, кв. 118, гр.
Плевен“, се въвежда режим на временна организация на движението по ул.
„Българска авиация” за времето от 24.10. до 10.11.2023 г.

Това регламентира Заповед на ВрИД Кмет на Община Плевен Милен Яков.

По време на строително-монтажните работи се затваря транзитното движение по ул. „Българска авиация“ в участъка от кръговото кръстовище с ул. „Кара Колю“ в посока на движение до кръстовището с ул. „Иван Миндиликов“.

В участъка се монтират пътни знаци А23 и В2, дублирани със
сигналист, който да пропуска единствено автомобилите на работещите в района предприятия. Движението на другите превозни средства ще бъде пренасочено по обходен маршрут. Прилежащият тротоар в участъка на трасето ще бъде свободен за преминаване на пешеходци.