В първия ден на Седмица на гората, 1-ви април, Северозападно държавно
предприятие, Природен парк „Врачански Балкан“ и Държавно горско
стопанство-Враца проведоха съвместна образователна инициатива с
възпитаници на две детски градини в град Враца – ДГ „Детски свят“ и ДГ
„Щастливо детство“, както и с други деца от града.

Заниманията по горска педагогика протекоха под мотото „Гората е живот… и обща отговорност!“.

Децата бяха запознати с правилата за поведение в гората, научиха какво е
„лесовъд“ и кои са основните заплахи за гората и нейните обитатели –
пожари, бури, наводнения и др. С помощта на интерактивна игра
малчуганите разбраха нагледно как тези природни бедствия влияят
негативно на популацията на различните видове горски животни. В
следващата игра децата се състезаваха в почистването на своята гора от
отпадъци. Предизвикателство за тях се оказа разпознаването с допир и
маска на очи рог на сръндак, шишарка, жълъди и често срещани отпадъци в
гората.

В последвала част от инициативата, посветена на професионалния празник
на горските служители, децата се включиха с голямо въображение в Арт
работилница. Всяко дете имаше за приятна задача да нарисува своя
рисунка, изобразяваща „неговата гора“, така както я вижда през
собствените си очи, след което да направи колаж върху нея с картинки на
горски животни, срещащи се в горите на нашата страна. 

За финал служителите на Северозападно държавно предприятие Враца подариха на всяка група ръчно изработен дървен морски шах. Инициативата завърши с много усмивки и пожелание да пазим българската гора.