Продължава раздаването на топъл обяд на нуждаещи се лица в Община Видин

До края на месец септември 2022 година се удължава предоставянето на услугата по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, операция „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“.  Припомняме, че  Община Видин предоставя топъл обяд на 500 души от следните целеви групи:

Хора без доход или с ниски доходи под линията на бедност, които са в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната; хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;

Потребитери, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;

Хора, които са  обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Набирането на потребители на услугата е постоянно. Заявления за тази цел се подават в Общинско предприятие „Социални дейности“ на адрес: гр. Видин, ул. "Княз Борис I“ №3.

Проектът се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.