Регионалният форум по Модул 2. Форуми за образователни иновации на националната програма „Иновации в действие“ се организира от Регионалното управление на образованието в гр. Видин и СУ „Цар Симеон Велики“. „Убедена съм, че иновациите способстват по-лесното и добро усвояване на учебния материал и смятам, че в 21-ви век конвенционалното образование трябва да отстъпи своето място на алтернативните и модерни методи и подходи на обучение, които се прилагат успешно и с продуктивен ефект в световен мащаб“, каза на откриването г-жа Арутюнян.

     Сред официалните гости бяха заместник – министърът на образованието и науката д-р Емилия Лазарова, капитан I ранг ас. Вълчо Атанасов – заместник – началник по административната част и логистиката във Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Варна и кметът на община Видин д-р Цветан Ценков.

     Образователният форум, който продължава до 12.04.2024 г., представя иновативни практики, чрез презентации, видеоклипове и изложба на продукти от дейността на иновативните училища. В него участват над 70 представители на общо 30 учебни заведения както от област Видин, така и от Монтана, Враца, Плевен и Ловеч.